Dört bin yıllık finansal gösterge

0

DÖRT bin yıldan daha öncesinde Akad kralı Sargon devrinde 8 ünite gümüş karşılığında bir ünite altın alınabiliniyordu.

Bu madeni paranın Lidyalılar tarafından tedavüle koyulmadan binlerce yıl öncesindeydi. Yalnız M.Ö. 2300 yıllarında Akad İmparatorluğu’nda altın ve gümüş değişim aracı olarak kullanılıyordu.

Malların ve hizmetlerin fiyatı metalin ağırlığınla fiyatlanıyordu ve genellikle Şekel olarak adlandırılan 8.33 gramlık ünite kullanılıyordu.

Örneğin; Antik Mezopotamya’da 100 kuart (=110 litre) tahıl iki Şekel karşılığında satılıyordu. İki Şekel günümüz onsun aşağı yukarı yarısıdır.

Ticari aktivitelerde altın ve gümüş değişim aracı olarak kullanılıyordu ve altın/ gümüş rasyosu 8:1 olarak sabitti. Antik Babil Kralı Hammurabi devrinde (m.ö.1750) bu rasyo 6:1 oldu. Antik Mısır çağında bu rasyo 13:1 ile 2:1 arasındaydı. Antik Roma İmparatorluğu’nda ortalamada 12:1 civarındaydı. Ancak Roma imparatorları bu rasyoyu tağiş uygulayarak enflasyoner yanaşımında bulunarak çok değiştirdikleride oldu.

Modern çağda rasyolar

ABD’de 1792 yılında altın/ gümüş rasyosu 15:1 olarak sabitlendi ve 20.yy’da ortalama 50:1 civarlarında seyir etti. Altın geleneksel bir güvenli liman olarak görüldüğü için bu rasyo kriz, panik ve ekonomik gerileme süreçlerinde dramatik artış eylemi sergiliyor. Örneğin; Hitler 1939 yılında Polonya’ya saldırarak İkinci Dünya savaşını başlattığında bu rasyo 98:1 oldu.

Ocak 1991 yılında birinci körfez savaşı başladığında bu rasyo 100:1 oldu. Son yüzyıldakı tüm major resesyon ve paniklerde altın/ gümüş rasyosu keskin yükselişler sergiledi. 2008 finans krizinde altın/gümüş rasyosu iki ay içinde 50:1’den 84:1’e kadar yükseldi.

Peki, bugünkü rasyo neye işaret ediyor?

Bugünkü rasyoya bakınca çok düşündürücü ve şaşaşrtıcı bir oran önümüze çıkıyor: 81:1! Bugünkü oran az daha 2008 finans krizin doruğundaki oran kadar! Bu hiç de normal değil.

Hele bir de son yüzyılda altın/gümüş oranının yalnız üç defa bundan daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurduk mu (İkinci Dünya Savaşı, Birinci Körfez Krizi, 2008 finans krizi) o zaman bugünkü rasyo çok daha da manidar oluyor. Peki bu ne demek oluyor? Aslında bu verinin temeline bakarsak insanların bir şeylerin çok kötü gittiğini algıladıklarını okuyabiliriz. Küresel merkez bankaların ve ulus üstü oluşumların sürekli örtbas ve oyalama taktikleri ile meşgul olduklarını görmemek mümkün değil.

Deliliğin ifadesi

Devlet yönetimleri ve küresel merkez bankaları sürekli dahada fazla borçlanarak ve para basarak yapay refah mühendisliği meşguliyetine kapılmışlar ve devasa medya ve algı operasyonlarıyla kamu oyuna sürekli her şeyin yolunda olduğuna ve çok yakında yükselişin başlayacağını empoze etme telaşındalar.

Yalnız gerçeklere bakınca yıllardır aynı uygulamaları yaparak sürekli farklı sonuçlar beklemeleri aslında klinik deliliğin ifadesidir.

Bunu umursamayan topluluklarda maalesef Ömer Hayyam’a ait Rubai’nin ilk dizesinde gibi: “Celladına aşık olmuşsa bir millet,ister ezan ister çan dinlet. itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstehaktır ona her türlü zillet.”

Ortalamaya dönme eğilimi

Tüm bu amansız uygulamalar ekonomik sistemi yapısal olarak bozuyor ve finansal sistemi çökertmeye zemin yaratıyor. Altın/gümüş rasyosuda aslında bir çok gösterge arasında önem verilmesi gereken sistemin hasta olduğuna işaret eden aşikar bir semptom’dur. Büyük bir ekonomik ve finas krizinde bu rasyo 100:1’e kadar yükselebilir (yani 100 ons gümüş bir ons altın satın alabilir). Yalnız finansal rasyolarda ortalamaya dönme eğlimi hakim olduğu için o yüksek oranlardan tarihi ortalama oranlarına geri dönmesi beklenebilir.

Tarihi ortalama rasyosu 50:1 civarında. Hatta bu rasyo 2011 yılında 30:1’e kadar geriledi. Yatırımcı için tüm bunlar ne ifade ediyor? Rasyo aşırı oranlara yükseldikce (80 ve üzeri) altını satıp onun yerine gümüş almak gittikçe getiri beklentisi için daha olumlu görünüyor.

Bugün 81 ons gümüş karşılığında bir ons altın alırken oran ortalamaya geri dönünce daha az gümüş miktarı karşılığında aynı miktar altın alınabilir.

Share.

Leave A Reply